Close
(0)
Váš nákupní košík je prázdný.
Hledat
Filters

Informace o ochraně osobních údajů

§.1 Obecná ustanovení

1) Správcem údajů je Telcon Sp. Z o. O. se sídlem v Lodži, ul. Duńska 1G, zapsaná do Registru podnikatelů pod číslem KRS: 0000256093, pro kterou jsou registrační soubory vedeny u Okresního soudu pro Lodž-Śródmieście v Lodži, obchodní divize Národního soudního rejstříku, NIP: 7262379702, REGON: 472864290. Ochrana dat je prováděna v souladu s obecně platnými požadavky zákonných ustanovení a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.

2) Pro výklad pojmů se používá glosář Pravidel nebo jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů (pokud to přímo vyplývá z popisu).

3) Pro účely lepšího přijetí Zásad ochrany osobních údajů byl pojem „Uživatel“ nahrazen výrazem „Vy“, „Správce“ - „My“. Pojem „GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 / ES.

4) Respektujeme právo na soukromí a záleží nám na zabezpečení dat. Za tímto účelem mimo jiné zabezpečte komunikační šifrovací protokol (SSL).

5) Osobní údaje poskytnuté ve formuláři na vstupní stránce jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné neoprávněným osobám.

§2. Správce údajů

6) Poskytovatel služeb je správcem údajů svých klientů. To znamená, že pokud máte na našem webu Účet, zpracováváme vaše údaje, jako jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice, místo výkonu práce, IP adresa.

7) Poskytovatel služeb je také správcem lidí přihlášených k odběru [například] zpravodaje a lidí přihlášených k odběru webináře.

8) Osobní údaje jsou zpracovávány:

a) v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů,

b) v souladu s implementovanými zásadami ochrany osobních údajů,

c) v rozsahu a za účelem nezbytným pro stanovení, utváření obsahu Smlouvy, její změnu nebo ukončení a správné provádění služeb poskytovaných elektronicky

d) v rozsahu a za účelem nezbytným k naplnění oprávněných zájmů (oprávněné účely) a zpracování neporušuje práva a svobody subjektu údajů:

i) v rozsahu a účelu shodném s vámi vyjádřeným souhlasem, pokud jste se [například] přihlásili k odběru zpravodaje,

ii) v rozsahu a účelu shodném s vaším souhlasem, pokud jste se [například] zaregistrovali na webinář.

9) Každý subjekt údajů (pokud jsme jeho správcem) má právo na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu.

10) Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v organizaci poskytovatele služeb je možný elektronicky na této e-mailové adrese: [adresa].

11) Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po ukončení smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu, v jakém budeme moci uplatnit možné nároky u soudu, nebo pokud nás národní předpisy nebo předpisy EU nebo mezinárodní právo zavazují údaje uchovávat.

12) Poskytovatel služeb má právo sdílet osobní údaje uživatele a další údaje se subjekty oprávněnými podle platných zákonů (např. Donucovacími orgány).

13) Odebrání osobních údajů může nastat v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.

14) Poskytovatel služeb nesdílí osobní údaje s jinými subjekty, než které jsou oprávněny podle platného zákona.

15) Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování dat a zavedli jsme řízení přístupu, díky kterému minimalizujeme dopady možného narušení bezpečnosti dat.

16) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze námi pověřenými osobami nebo zpracovateli, s nimiž úzce spolupracujeme.

§3. Soubory cookie

17) Web telcon.progma.pl používá cookies. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané počítačovým softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ke kterému se uživatel připojí. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené byly čteny pouze serverem, který je vytvořil. Soubory cookie proto usnadňují používání dříve navštívených webových stránek.

Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, umístění a informací zaslaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře.

18) Shromážděné údaje se používají ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webových stránek a zajištění efektivnější a bezproblémové navigace. Sledujeme informace o uživateli pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webu.